Ontstaan

Stageacademie ontstond in september 2016.

We stelden vast dat steeds meer leerlingen moeilijkheden ondervinden om hun stage succesvol af te werken.

Jongeren kiezen terecht een opleiding die beantwoordt aan hun droom en passie. Ze hebben daarvoor de talenten. Alle leerlingen hebben ook beperkingen. Bij sommigen zijn bijkomende coaching en andere werkvoorwaarden nodig om in hun opleiding te slagen.

In het project focussen we niet op de zwaktes en tekorten. We zoeken naar de bijkomende voorwaarden om de sterktes van leerlingen maximaal in te zetten.

Dit vraagt verruiming van de courante inzichten en praktijk op en rond stagebegeleiding.

Doel

Doel is het voorkomen van ongekwalificeerde schooluitval. Een geslaagde stage is noodzakelijk voor een leerling om de schoolloopbaan succesvol af te sluiten en om zo een constructieve stap in de arbeidsmarkt te zetten.