Resultaat

De Stageacademie is een proces. Dat proces kan tot een waarderende cultuur leiden waarin de leerling met al zijn beperkingen en sterktes centraal staat om een optimale, emanciperende stage te doorlopen.

Het is dan ook niet evident om de “eindresultaten” van Stageacademie op te sommen.

Doorheen het proces merkten we volgende effecten op:

  • Het versterken van het vertrouwen en de samenwerking tussen de scholen. 
  • Stages waarbij keuzes gemaakt worden op basis van de eigenheid van de leerling kennen meer succes, zowel voor de leerling als voor het stagebedrijf.
  • Oefening baart kunst: het vinden van benaderingen die gebaseerd zijn op de leerling als uniek individu, wordt steeds evidenter.
  • Ook stageplaatsen leren de stage zien als een leerproces met de stagiair als uniek individu in een team van unieke individuen.
  • Het project maakt duidelijk dat stagebegeleiding en werken in een bedrijf nood heeft aan een dubbele afstemming: afstemming van de nieuwe werknemer op het bedrijf en vice versa. Ideale mogelijkheden voor integratie vragen flexibiliteit in denken
  • De verhalen van geslaagde en minder geslaagde stagebegeleidingen vormen de basis voor de toekomstige aanpak.
  • Stagebegeleidingen sturen aan op een versterking van de leerlinggerichte cultuur in een school.
  • De schoolcultuur verschuift van een selecterende cultuur naar een emanciperende cultuur.
  • Nieuwe processen die ‘anders’ inzetten op leerwinst en op persoonlijke ontwikkeling worden gedragen door inventieve benaderingen van schoolmedewerkers. 
  • De verhalen leggen een link naar de specifieke toepassing van algemenere methodieken. Deze methodieken zijn een inspiratiebron en een uitnodiging om leerlinggecentreerd te worden ingezet.