Reflectie

De stageacademie zoekt een evenwicht tussen

  • bestaande schoolculturen en gewoontes
  • de stageleerling als uitgangspunt: een jongere met een eigen rugzak die op zoek is naar de eigen talenten, naar manieren om zich te realiseren, naar voldoende zelfwaardegevoel om zichzelf een plaats toe te kennen in een team van een bedrijf of organisatie. 

Het proces kan je kort samenvatten als een emancipatorisch proces: een proces waarin stagebegeleiders meegroeien met de ervaringen die ze opdoen met jongeren in stagebegeleiding. 

Dit emancipatorisch proces ziet een stage niet louter als een eindresultaat waarbij de leerling moet bewijzen dat hij of zij de gepaste opleiding kreeg en verwerkte.

De Stageacademie brengt naast het eindresultaat ook het doorgemaakte proces in beeld. Leren uit wat lukt en leren uit wat oorspronkelijk niet lukt. Het proces naar waarde schatten is belangrijker dan het eindresultaat.

Het is van essentieel belang dat er in de school en op de stageplaats voldoende elementen aanwezig zijn voor de emancipatorische visie op stage en leerlingenloopbanen. 

De schoolleiding speelt een cruciale rol in het gemotiveerd houden van stagebegeleiders die (willen) deelnemen aan het proces, zowel door persoonlijke coaching als door het coachen van een vruchtbare schoolcultuur.