Overzicht methodieken

Hieronder vind je een overzicht van de methodieken die in de Stageacademie gebruikt zijn. Je kan methodieken filteren via onderstaande velden.

Als de methodieken aan bod komen in een verhaal, wordt dat aangegeven. We raden je aan in dat geval het verhaal ter inspiratie door te nemen.

BBB – Behouden, bannen, bereiken

BBB is een basismethodiek om te reflecteren over de sterktes en werkpunten van een leerling.

Lees meer

GTB traject

GTB is een dienst van de werkwinkel die mensen op zoek naar gepast werk ondersteunt.

Lees meer

Kwadrant tips voor de werkvloer – autisme

Voorbeeldkwadrant met tips om om te gaan met leerlingen met autisme.

Lees meer

Leerlingprofiel

Met het leerlingenprofiel maak je aan de hand van diverse aspecten een zo goed mogelijk beeld van de leerling.

Lees meer

Stageplaats-profiel

Aan de hand van diverse aspecten wordt een compleet beeld van de stageplaats opgesteld.

Lees meer