Basisproces en structuur

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit stagebegeleiders en leerlingbegeleiders uit de drie deelnemende scholen met een TSO-BSO-aanbod.

Het doel is zoeken hoe ze kunnen omgaan met leerlingen die moeilijkheden ervaren op stage. Die moeilijkheden zijn uiteenlopend, bijvoorbeeld:

  • tijdig op de stageplaats aankomen,
  • durven communiceren op de stageplaats,
  • zoeken van passende stage-opdrachten,
  • stagementoren betrekken in het omgaan met beperkingen van leerlingen.

Externe partner

Compaan uit Sint-Amandsberg stuurt de projectgroep aan, brengt eigen expertise in en daagt de stagebegeleiders uit om tot een andere kijk en out-of-the-box oplossingen te komen.

Co-creatie

Op de startvergadering werden de stageafspraken in de verschillende scholen naast elkaar gelegd:

  • hoe wordt een leerling gekoppeld aan een stageplaats,
  • welke specifieke begeleiding is nodig en haalbaar,
  • hoe worden stagementor(-en) en bedrijven betrokken in het werken met stageleerlingen,
  • hoe kan een andere kijk op stageleerlingen en opdrachten bespreekbaar worden,
  • … 

Het delen met elkaar leidde tot een vertrouwensband om samen verder in te zetten op co-creatie.

Intervisie

De inzichten die in de projectgroep groeien, worden op school concreet gemaakt. Het concrete verloop daarvan wordt tijdens een intervisie in aanwezigheid van de medewerkers van Compaan op school besproken.

Ook het uitdragen van de inzichten in het schoolteam komt op deze intervisiemomenten aan bod.

Stuurgroep

De stuurgroep overlegt over de wenselijke steun aan de stagebegeleiders uit de projectgroep en aan het team van stagebegeleiders in de school.

Deze steun stimuleert om met een open houding aan het project deel te nemen: alles wat de school rond stages en stagebegeleiding al heeft uitgewerkt, wordt op tafel gelegd als waardevolle basis om in het project te delen en er verder op te bouwen.

Behalve de betrokken directies en Compaan zitten in de stuurgroep ook vertegenwoordigers van Jeugd & School en stad Deinze.